Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie

DSpace Repository

Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie
Author Guerrero, Sanna ; Fernsten, Julia
Date 2014
English abstract
Background: In Sweden, approximately 500 000 people are affected by urinary incontinence. While life expectancy in Sweden is increasing, so does the prevalence of urinary incontinent people. Incontinence treatment in Sweden is costing millions of swedish kronor each year. Being urinary incontinence is often taboo, and women may feel powerlessness, anxiety and shame. Registered nurses must be able to have good communication with these patients. Aim: To highlight women’s experiences of urinary incontinence in their daily life. Method: Three qualitative and seven quantitative research articles were used in this study. The search for scientific articles was performed in CINAHL and PubMed Results: Four themes were identified following analysis; ”The impact on sex life”, ”Impaired physical activity”, ”Impact on mental health” and ”Social interaction”. Also an incidental finding was made, few people searched for help and were informed by health professionals. Conclusion: Registered nurses need to increase their knowledge and understanding of urinary incontinence impact on women’s daily life.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige beräknas ca 500 000 människor vara drabbade av urininkontinens. Samtidigt som livslängden i Sverige ökar, så ökar också prevalensen av urininkontinenta människor. Inkontinensvården i Sverige kostar mångmiljardbelopp varje år. Att vara urininkontinens är ofta tabubelagt och kvinnor kan känna, maktlöshet, oro och skam. Legitimerade sjuksköterskor måste kunna ha en bra kommunikation med dessa patienter. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv. Metod: Tre kvalitativa respektive sju kvantitativa vetenskapliga artiklar användes i denna litteraturstudie. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar utfördes i CINAHL och PubMed. Resultat: Fyra teman identifierades efter analysen; ”Påverkan på sexlivet”, ”Hämmad fysisk aktivitet”, ”Påverkan på psykisk hälsa” och ”Det sociala samspelet”. Även ett bifynd kring att få söker hjälp och blir informerade av vårdpersonal framkom. Slutsats: Legitimerade sjuksköterskor måste öka sin kunskap och förståelse för urininkontinens påverkan på kvinnors dagliga liv.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Belysa
Dagligt liv
Kvinnor
Påverkan
Urininkontinens
Handle http://hdl.handle.net/2043/17017 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics