Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie

DSpace Repository

Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Guerrero, Sanna
dc.contributor.author Fernsten, Julia
dc.date.accessioned 2014-03-18T13:12:44Z
dc.date.available 2014-03-18T13:12:44Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17017
dc.description Bakgrund: I Sverige beräknas ca 500 000 människor vara drabbade av urininkontinens. Samtidigt som livslängden i Sverige ökar, så ökar också prevalensen av urininkontinenta människor. Inkontinensvården i Sverige kostar mångmiljardbelopp varje år. Att vara urininkontinens är ofta tabubelagt och kvinnor kan känna, maktlöshet, oro och skam. Legitimerade sjuksköterskor måste kunna ha en bra kommunikation med dessa patienter. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv. Metod: Tre kvalitativa respektive sju kvantitativa vetenskapliga artiklar användes i denna litteraturstudie. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar utfördes i CINAHL och PubMed. Resultat: Fyra teman identifierades efter analysen; ”Påverkan på sexlivet”, ”Hämmad fysisk aktivitet”, ”Påverkan på psykisk hälsa” och ”Det sociala samspelet”. Även ett bifynd kring att få söker hjälp och blir informerade av vårdpersonal framkom. Slutsats: Legitimerade sjuksköterskor måste öka sin kunskap och förståelse för urininkontinens påverkan på kvinnors dagliga liv. en_US
dc.description.abstract Background: In Sweden, approximately 500 000 people are affected by urinary incontinence. While life expectancy in Sweden is increasing, so does the prevalence of urinary incontinent people. Incontinence treatment in Sweden is costing millions of swedish kronor each year. Being urinary incontinence is often taboo, and women may feel powerlessness, anxiety and shame. Registered nurses must be able to have good communication with these patients. Aim: To highlight women’s experiences of urinary incontinence in their daily life. Method: Three qualitative and seven quantitative research articles were used in this study. The search for scientific articles was performed in CINAHL and PubMed Results: Four themes were identified following analysis; ”The impact on sex life”, ”Impaired physical activity”, ”Impact on mental health” and ”Social interaction”. Also an incidental finding was made, few people searched for help and were informed by health professionals. Conclusion: Registered nurses need to increase their knowledge and understanding of urinary incontinence impact on women’s daily life. en_US
dc.format.extent 25 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Belysa en_US
dc.subject Dagligt liv en_US
dc.subject Kvinnor en_US
dc.subject Påverkan en_US
dc.subject Urininkontinens en_US
dc.title Kvinnors upplevelser av urininkontinens i sitt dagliga liv - en litteraturstudie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics