Likheter och skillnader i svenskundervisningen i åk 1

DSpace Repository

Likheter och skillnader i svenskundervisningen i åk 1

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likheter och skillnader i svenskundervisningen i åk 1
Author Ünal, Fatma ; Kontopoulos Andersson, Wictoria
Date 2014
Swedish abstract
I detta arbete redovisar vi en kvalitativ undersökning som handlar om hur två olika lärare på två olika skolor arbetar med svenskundervisning i en första klass. Eleverna i de båda klasserna har olika språklig och etnisk bakgrund. I den ena klassen har samtliga elever svenska som förstaspråk medan nästan alla eleverna i den andra klassen har svenska som andraspråk. Syftet med vårt arbete var att vi ska se vilka likheter och skillnader vi kan se i undervisningen i tidigt läsande och skrivande. Undersökningen har utförts parallellt på två helt olika skolor med hjälp av observationer och intervjuer. Resultatet visar att lärarna arbetar på ett liknande sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject LTG-metod
läs- och skrivinlärning
analytisk och syntetisk metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/17020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics