Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll
Author Lundin, Robin
Date 2014
Swedish abstract
Det här examensarbetet handlar om vilka olika estetiska uttrycksformer som fritidspedagoger använder sig av i sin yrkesutövning. Syftet med det här arbetet är att få syn på vilka uttrycksformer som är mer och mindre framträdande i arbetet på fritidshemmen. Följdfrågan blir således vilka är de uttrycksformer som inte får så stor plats och varför det är så. Jag har utfört kvalitativa intervjuer med fyra olika fritidspedagoger från fyra olika fritidshem. De teoretiska utgångspunkterna belyser fritidspedagogens yrkesroll samt hur det kreativa och estetiska arbetet kan se ut. Min slutsats är att bild och formskapande är den mest märkbara estetiska uttrycksformen i fritidspedagogernas yrkesutövning samtidigt som andra estetiska uttrycksformer behöver lyftas fram på ett helt annat sätt än hur det ser ut idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidspedagog estetik estetiska uttrycksformer yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/17021 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics