Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundin, Robin
dc.date.accessioned 2014-03-19T12:24:21Z
dc.date.available 2014-03-19T12:24:21Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17021
dc.description Det här examensarbetet handlar om vilka olika estetiska uttrycksformer som fritidspedagoger använder sig av i sin yrkesutövning. Syftet med det här arbetet är att få syn på vilka uttrycksformer som är mer och mindre framträdande i arbetet på fritidshemmen. Följdfrågan blir således vilka är de uttrycksformer som inte får så stor plats och varför det är så. Jag har utfört kvalitativa intervjuer med fyra olika fritidspedagoger från fyra olika fritidshem. De teoretiska utgångspunkterna belyser fritidspedagogens yrkesroll samt hur det kreativa och estetiska arbetet kan se ut. Min slutsats är att bild och formskapande är den mest märkbara estetiska uttrycksformen i fritidspedagogernas yrkesutövning samtidigt som andra estetiska uttrycksformer behöver lyftas fram på ett helt annat sätt än hur det ser ut idag. en_US
dc.format.extent 28 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Fritidspedagog estetik estetiska uttrycksformer yrkesroll en_US
dc.title Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics