Gymnasievalet- Varför väljer ungdomar trädgård?

DSpace Repository

Gymnasievalet- Varför väljer ungdomar trädgård?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasievalet- Varför väljer ungdomar trädgård?
Author Ängmo, Erica
Date 2014
Swedish abstract
Allt färre ungdomar väljer att studera trädgård trots att branschens behov av arbetskraft är stort. Syftet med denna empiriska studie är att se vilka faktorer som kan ha påverkat de sammanlagt 48 eleverna i åk 1, läsår 2013/2014, att ändå välja Naturbruksprogrammet med inriktning Trädgård. De frågeställningar som studien avsåg besvara var; Varför väljer eleverna NB-Trädgård? Vilka likheter och olikheter har trädgårdseleverna gentemot övriga naturbrukselever vad gäller könstillhörighet, etnisk tillhörighet, bakgrund och uppväxt? Hur värderar eleverna utbildningen och skolan? Har egen eller närståendes kontakt med trädgårdsnäringen under uppväxten betydelse i Gy-valet? På vilket sätt kan skolorna, enligt eleverna, locka till sig fler elever? Vilken beskrivning av eleverna erbjuder resultatet? Enkätstudien visade på en mycket jämna könsfördelning, att kontakt med trädgård under uppväxten väcker ett intresse som kan vara avgörande för ett yrkesliv inom branschen samt bekräftade att trädgård fortfarande är okänd eller ointressant mark för utlandsfödda svenskar. Trädgårdsleverna värderade sin utbildning högt. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att nyckeln till att få fler elever intresserade av utbildningen finns i olika utåtriktade insatser som ökar medvetenheten om trädgård, även hos de unga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 28
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics