Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val : en nyckel till morgondagens mediekonsumtion

DSpace Repository

Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val : en nyckel till morgondagens mediekonsumtion

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val : en nyckel till morgondagens mediekonsumtion
Author Appelgren, Ester ; Leckner, Sara ; Mejtoft, Thomas
Editor Carlsson, Ulla ; Facht, Ulrika
Date 2014
English abstract
Media Sweden is a publication that provides a wide and updated overview of the Swedish media landscape. This is Nordicom’s tenth edition of the printed edition. The book contains articles in which various research groups and individual researchers at Swedish universities and colleges analyzes and discusses current issues surrounding the media. It also provides a survey of four decades of media development. This is followed by a comprehensive statistical overview of the Swedish media, divided into ten chapters (Media in Sweden, Media companies and ownership, Information & Communication Technology, Newspapers, Magazines, Books, Radio, Audio recordings, Television and Film, Cinema & Video). The goal is to provide an easily accessible knowledge about the media situation in Sweden. The chapter “The media consumers’ conscious and unconscious choices: A key to understanding the news media consumption of tomorrow" discusses the conscious and unconscious choices people make when choosing content in news media and the impact these choices may have on media consumption and the media market. The chapter argues that the choices that are made are strongly related to the production, collection and analysis of data and may increasingly shape the development of communication technologies. It specifically discusses the role of media technology in relation to data, using the Swedish media market as an example. It aims to fill a gap by discussing the interdependency between people’s choices and the market-driven choices made by the media industry.
Swedish abstract
MedieSverige är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Detta är Nordicoms tionde upplaga av den tryckta utgåvan. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar kring medier. Här ges också en exposé över fyra decenniers medieutveckling. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska medier, indelad i tio kapitel (Medier i Sverige, Medieföretag & ägande, Informations- & kommunikationsteknologi, Dagstidningar, Tidskrifter, Böcker, Radio, Fonogram, Television och Film, bio & video). Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen i Sverige. Kapitlet “Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val: En nyckel till morgondagens mediekonsumtion” diskuterar de medvetna och omedvetna val som användare gör när de väljer innehåll i nyhetsmedia och den inverkan dessa val får för mediekonsumtion och mediemarknaden. Kapitlet hävdar att de val som användare gör är starkt relaterade till produktion, insamling och analys av data, och i allt högre grad formar utvecklingen av kommunikationsteknik. Kapitlet fokuserar alltså specifikt på den roll medieteknik har i förhållande till data, med utgångspunkt från den svenska mediemarknaden, i relation till det ömsesidiga beroendet mellan människors val och marknadsdrivna val.
Link http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediesv... (external link to publication)
Publisher Nordicom
Host/Issue Medie-Sverige 2014 : statistik och analys
Series/Issue MedieSverige;
ISSN 1104-4829
ISBN 978-91-89471-79-4
Language swe (iso)
Subject Mediesverige
Användarval
medieanvändare
big data
datajournalistik
massmedier
Nyhetsmedier
Medieutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics