Praktik & Teori : Flervetenskap

DSpace Repository

Praktik & Teori : Flervetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Praktik & Teori : Flervetenskap
Editor Camitz,Sanna ; Rame,Björn
Date 2005
Swedish abstract
Innehåll: Björn Ramel: Försakas män i utbildningssystemet för att minska mansdominansen på högre nivåer? / Sanna Camitz: Konsten att göra en tulipanaros / MarieLouise Samuelsson: Krönika - Beundra, förakta eller kritiskt granska? / Björn Ramel: Porträttet - När fakta om kvinnlig omskärelse strider mot etablerade sanningar / Sanna Camitz: Krönika - Universitetsstatus är en arbetsmiljöfråga / Ulf Sandström: Tema - Tvärvetenskap - ett spel med höga vinster och höga insatser / Wanda Klintberg: Tema - Därför byggde vi en flervetenskaplig högskola / Thomas Arnebrant, Anders Heyden, Per Ståhle, Gunnel Svensäter och Håkan Eriksson: Tema - Flervetenskap i praktiken: Ett forskningsprogram om biofilmer vid Malmö högskola / Sanna Camitz: Avhandlingen - Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle / Hans-Åke Persson: Debatt! - Europeiska nätverk viktiga för forskaren / Madeleine Rohlin, Zoltan Blum och Gunnel Svensäter: Debatt! - Naturvetenskapen angår oss alla
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och teori;1
Series/Issue Praktik & teori;1
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics