Miljöanpassning av blöjan

DSpace Repository

Miljöanpassning av blöjan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Miljöanpassning av blöjan
Author Vikström, Oscar
Date 2014
English abstract
The essay is a thesis of 15 credits in the product design program at Malmö University. The project manages diapers design with a resulting suggestion on how this product can be improved, with a specialization in sustainable development. The result was a diaper with inserts, for the more unconscious buyer, which reduces the number of changes and consequently the amount of eco-wracking materials needed to be manufactured and disposed In the focus area Olof Kolte, prominent industrial designer working with sustainable development, was interviewed and a literature search was conducted in the area. The preliminary investigation regarding diapers were based primarily on qualitative interviews, and the conceptualization was based primarily on a number of brainstorms and a method called the backward method, developed by Edward de Bono, author and consultant in lateral thinking.
Swedish abstract
Uppsatsen är ett examensarbete på 15 hp inom produktdesignprogrammet på Malmö högskola. Projektet hanterar blöjors utformning med ett resulterande förslag på hur denna produkt kan förbättras, med en fördjupning inom hållbar utveckling. Resultatet blev en blöja med inlägg, för den mer omedvetna konsumenten, som minskar antalet byten och därmed mängden miljöpåfrestande material som behöver tillverkas och slängas I fördjupningen intervjuades Olof Kolte, framträdande industridesigner som verkar inom hållbar utveckling, och en litteratursökning på området utfördes. Förundersökningen angående blöjor baserades främst på kvalitativa intervjuer, och konceptualiseringen baserades främst på ett antal brainstorms och en metod som kallas bakåtmetoden, utvecklad av Edward de Bono, författare och konsult inom lateralt tänkande.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject diaper
blöja
produktdesign
hållbar utveckling
sustainable development
product design
Handle http://hdl.handle.net/2043/17052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics