Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod med hänsyn till svikt och vibrationer

DSpace Repository

Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod med hänsyn till svikt och vibrationer

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod med hänsyn till svikt och vibrationer
Author Mirzai, Jamo
Date 2014
English abstract
Abstract Spring and vibrations in the frame has long been a common cause of complaint from the users. The complaints will be mainly in connection with the buildings that are built with lightweight frame; this means buildings that have a framework of steel or wood. [6] This thesis will focus on spring and vibrations only in cassette joists of solid wood as is dimensioned according to old standard, BKR. This thesis covers literature studies on, calculations in computing applications for the dimensioning of wood joists based on Eurocode in MathCad. Studies will be made with the help of surveys that will be answered by resident at Flintyxan in Uppsala, Sweden. The results of the studies and calculations will be reported in the form of tables and charts. The aim is to compare users' interpretation of spring and vibrations that occur in the frame with today's dimensioning requirements and see if the dimensioning principles and requirements actually work in today's society. The calculations and literature studies shows that the selected frame is classified as "acceptable". But at the same time the survey will show different answers that are reported later in the work. Keywords: spring and vibration, wood joists, Mathcad, cassette joists, dimensioning, Eurocode
Swedish abstract
Sammanfattning Svikt och vibrationer i bjälklag har sedan länge varit en vanlig orsak till klagomål från brukaren. Klagomålen kommer främst i samband med byggnader som är konstruerade med lätta bjälklag, alltså byggnader som har en stomme av stål eller trä. [6] Examensarbetet behandlar svikt och vibrationer i ett kassettbjälklag av massivträ som är dimensionerad enligt gamla normen, det vill säga BKR. Arbetet omfattar litteraturstudier och beräkningar i ett eget utvecklat beräkningsprogram för dimensionering av träbjälklag baserad på Eurokod i MathCad. Det genomförs även en undersökning med hjälp av enkäter som besvaras av boenden på Flintyxan i Uppsala. Resultaten av undersökningen och beräkningarna redovisas i form av tabell och diagram. Det genomförs även en djupare analys av de två studierna i slutet av arbetet. Syftet med arbetet är att jämföra brukarens upplevelse av svikt och vibrationer som uppstår i bjälklaget med dagens dimensioneringskrav. Dessutom bedöma om dimensioneringsprinciperna och kraven verkligen fungerar i dagens samhälle. Enligt utförda beräkningar och litteraturstudier med avseende på svikt och vibrationer klassificeras bjälklaget som ”godtagbar”. Men däremot visar enkätundersökningen olika svar som redovisas senare i arbetet. Nyckelord: svikt och vibrationer, träbjälklag, MathCad, kassettbjälklag, dimensionering, Eurokod.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 80
Language swe (iso)
Subject Svikt och vibrationer
Dimensionering av träbjälklag
Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod
Jamo
MathCad
Eurocode
eget utvecklat beräkningsprogram
Kassettbjälklag
Handle http://hdl.handle.net/2043/17053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics