"Det ger ett sånt rikt liv" En undersökning kring pedagogers användning av skönlitteratur i förskolan

DSpace Repository

"Det ger ett sånt rikt liv" En undersökning kring pedagogers användning av skönlitteratur i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det ger ett sånt rikt liv" En undersökning kring pedagogers användning av skönlitteratur i förskolan
Author Lach, Dominika
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få insyn och ökad kunskap på hur pedagogerna på en utvald förskola arbetar med skönlitteratur. Skönlitteratur är ett pedagogiskt hjälpmedel som sätter igång barns kreativitet och tankar. I min undersökning har jag använt mig av den kvalitativa intervjun som metod och intervjuat fyra pedagoger som arbetar på en mångkulturell förskola i Malmö. Resultatet av min undersökning visar att pedagogerna på förskolan använder skönlitteratur dagligen i sin undervisning. De planerar sin undervisning och utför den med olika didaktiska, språkfrämjande hjälpmedel. Pedagogerna är väl medvetna om vilka fördelar som användandet av skönlitteratur för med sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 29
Language swe (iso)
Subject arbete med skönlitteratur
boksamtal
didaktiska hjälpmedel
didaktiska verktyg
högläsningsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17060 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics