Lärares undervisning i läsförståelse med fokus på betydelsen av elevers förkunskaper

DSpace Repository

Lärares undervisning i läsförståelse med fokus på betydelsen av elevers förkunskaper

Details

Files for download
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares undervisning i läsförståelse med fokus på betydelsen av elevers förkunskaper
Author Gruvby, Lisa
Date 2014
Swedish abstract
Denna studie har till syfte att undersöka hur lärare i de tidigare årskurserna arbetar med elevers läsförståelse och vilken roll elevernas förkunskaper kring innehållet spelar för elevers läsförståelse samt hur läraren väljer att lägga upp arbetet. Detta har jag valt att undersöka då svenska elevers resultat i läsförståelse sjunker i internationella studier. Samtidigt visar tidigare forskning att förkunskaperna har stor betydelse för läsarens förståelse av en text. I studien har jag intervjuat sex lärare kring hur de arbetar med läsförståelse och elevers förkunskaper. I studien intervjuas tre lärare som undervisar i mer mångkulturella klasser och tre lärare som undervisar i mer kulturellt homogena klasser, detta för att kunna se eventuella skillnader i arbetssätt. Teorier som används i denna studie redogör kring olika läsförståelsemodeller, förkunskapernas betydelse för läsförståelsen, ett interkulturellt förhållningssätt samt hur läsaren interagerar med texten. Resultatet av undersökningen visar att lärare överlag tar hänsyn till elevers förkunskaper när de väljer texter och böcker, men att de ser det som att de tar hänsyn till elevernas intresse. Lärarna arbetar även med att bygga upp elevernas förkunskaper. De har också ofta samtal kring texterna som läses högt, speciellt i de mer mångkulturella klasserna. Däremot tar lärarna inte särskilt stor hänsyn till elevernas kulturella bakgrund i arbetet med läsförståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Förkunskaper
kulturell bakgrund
läsförståelse
lässtrategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/17069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics