Barnmisshandel-Har sjuksköterskan kunskap att skydda de små?

DSpace Repository

Barnmisshandel-Har sjuksköterskan kunskap att skydda de små?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barnmisshandel-Har sjuksköterskan kunskap att skydda de små?
Author Haglund, Lena ; Hansare, Jenny
Date 2005
English abstract
Child abuse is mostly common in the homes. The children are often abused or neglected by their parents or caregivers. If these children attend health care there is a risk that health care professionals lack in knowledge about how to care for abused children and how to act. This may contribute to that many children are sent home without proper action taken, or reported to social services. The purpose of this systematic literature review study was to shed light on the importance of knowledge about child abuse and its complexity, so that nurses can identify the abused children and give them proper care. Our research questions were: What knowledge does the nurse think she or he possesses to discover child abuse, and how is it acquainted? What obstacles exist to discover and report? What knowledge does the nurse need to discover an abused child? How can the nurse work within his or her profession to detect the abuse and help the child? What methods are available to detect child abuse more easily? We reviewed nine scholary articles, and the results were reflected to Kari Martinsens care model. The results show that there is a significant lack of education within this topic. Health professionals experience a great uncertainty when they meet an abused child and its family, which results in the fact that they sometimes tend to look the other way and does not report to social services as the law says.
Swedish abstract
Barnmisshandel sker övervägande i hemmen. Den som utför misshandeln är oftast barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Om dessa barn kommer till vården finns det ändå en risk att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskaper och riktlinjer om hur de ska upptäcka och ta hand om utsatta barn. Detta kan medföra att allt för många barn skickas hem, utan att korrekta åtgärder vidtas och att allt för få anmälningar till socialnämnden görs. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa vikten av kunskap om barnmisshandel och dess problematik, så att sjuksköterskan kan identifiera de utsatta barnen och kan vidta adekvata omvårdnadsåtgärder till dessa barn. Våra frågeställningar var: Vilken kunskap anser sjuksköterskan att hon/han har för att upptäcka barnmisshandel, och hur är den kunskapen förvärvad? Vilka hinder finns för upptäckt och rapportering? Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för att upptäcka ett utsatt barn? Hur kan sjuksköterskan arbeta utifrån sin profession, för att upptäcka misshandeln och hjälpa barnet? Vilka metoder finns tillgängliga, för att på ett enkelt sätt upptäcka ett utsatt barn? Vi granskade nio vetenskapliga artiklar, och resultaten återkopplades till Kari Martinsens omsorgsmodell. Resultaten visar att det finns en betydande brist på utbildning inom detta ämne, och att hälso- och sjukvårdspersonalen upplever stor osäkerhet i mötet med ett utsatt barn och dess familj, vilket medför att de ibland väljer att se bort och inte rapporterar så som lagen säger.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
barnmisshandel
omsorgssvikt
sjuksköterskans kunskap
upptäckt
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics