Förekomst av miswak användning bland män i den turkiska församlingen i Malmö (en pilotstudie)

DSpace Repository

Förekomst av miswak användning bland män i den turkiska församlingen i Malmö (en pilotstudie)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Förekomst av miswak användning bland män i den turkiska församlingen i Malmö (en pilotstudie)
Author Ayoub, Nabi
Date 2014
English abstract
Abstract In many parts of Africa and Asia miswak chewing stick is used by Muslims instead of the traditional toothbrush, while in the western world toothbrush is commonly used for cleaning the mouth. The miswak has proven to be effective in several studies and improved the oral health. Therefore, WHO has recommended and encouraged the usage of miswak in those parts of the world where it is a tradition to use miswak. We do not know the prevalence regarding miswak usage among Malmö´s residents originally from Africa or Asia. Therefore, the purpose of our survey study is to investigate the prevalence of miswak usage among selected assembly members in Malmö. Materials and methods: A validated questionnaire in English was used and translated into Swedish. The questionnaire was completed by a group of individuals in the Turkish Assembly in Malmö. The population of the group was 20 men. Results: None in the study group used only miswak, but 30% of the men used miswak together with a toothbrush. The majority of the miswak users were older than 50 years. Conclusion: The usage of miswak exists in combination with toothbrush among the selected group. We can assume that miswak use in combination with any other equipment can occur even among other Muslim groups that reside in Malmö. Therefore, actively questioning about miswak usage can be a step toward improvement of the oral health among patients with a Muslim background. Keywords: Chewing stick, miswak, salvadora persica.
Swedish abstract
Sammanfattning I många delar av Afrika och Asien används miswak (tandrengöringspinne) av muslimer istället för den traditionella tandborsten. Miswak har visat sig vara effektiv i flera studier och medför en bättre munhälsa. Därför har WHO rekommenderat och uppmuntrat användning av miswak i de delar av världen där det är en tradition. Vi känner inte till prevalensen avseende miswak användning bland Malmös invånare från ovanstående delar av världen. Därför är syftet med denna enkätstudie att undersöka frekvensen av miswak användning bland muslimska församlingsmedlemmar i Malmö. Material och metod: En enkät på engelska språket som översattes till svenska språket användes. Enkäten besvarades av en grupp individer i den turkiska församlingen i Malmö. Populationen i gruppen var 20 stycken män. Resultat: Ingen i studiegruppen använde enbart miswak, däremot kombinerade 30 % av deltagarna Miswak med en tandborste. Majoriteten av de som använde miswak i kombination med tandborste var äldre än 50 år. Slutsats: Det förekommer användning av miswak i kombination med tandborste bland den utvalda gruppen. Utifrån detta kan vi anta att miswak användning i kombination med något annat hjälpmedel kan förekomma även bland andra muslimska grupper som är bosatta i Malmö. Därför kan aktivt förfrågande från vårdgivarens sida angående miswak användning vara en del av arbete mot en bättre munhälsa bland patienter med muslimsk bakgrund. Sökord: Chewing stick, miswak, salvadora persica.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Miswak
Salvadora Persica
Tandrengöringspinne
Handle http://hdl.handle.net/2043/17074 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics