Parameters having significant impact on FRS matching

DSpace Repository

Parameters having significant impact on FRS matching

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Parameters having significant impact on FRS matching
Author Lenander, Daniel
Date 2014
English abstract
Facial Recognition Systems is something that has become popular in recent years, especially after 11 September 2001. The ability to monitor people that are moving in different environments has been of interest to particular governments, for instance the US government. Since there are a lot of different types of surveys, though performed in different ways, all trying to do the best matches of people to databases as possible, it is interesting to see if there is any parameter that has a major impact on the result. Whether the survey is done with 2D, 3D or a combination of methods, there are many different factors and parameters that affect the matching percentage. Therefore this study tries to locate and see if there is any parameter that has a greater impact on the matching percentage. It appears that two of the parameters have a greater effect on the result, than the others. These are the number of images of a test subject in the database and the quality of the input data. The quality is defined by contrast and resolution as well as how complete the faces are.
Swedish abstract
Facial Recognition Systems är något som har blivit populärt de senaste åren, speciellt efter den 11 september 2001. Möjligheten att kunna över-vaka personer som rör sig i olika miljöer har varit av intresse för bland annat regeringar, till exempel USA:s regering. Eftersom det finns mängder med olika typer av undersökningar och alla försöker göra så bra matchningar som möjligt av personer mot databaser, fast de utförs på olika sätt, är det intressant att se om det finns någon parameter som har en större påverkan på resultaten, oavsett om undersökningen görs med 2D, 3D eller en kombination av metoderna. Det finns många olika faktorer och parametrar som påverkar matchningsprocenten därför skall denna littera-turstudie försöka lokalisera och se om det finns någon parameter som har en större påverkan på matchningsprocenten. Det visar sig att två parametrar har en större påverkan än övriga parametrar. De är antalet bilder av varje objekt som finns att matcha i databasen och kvaliteten på indata vilket innebär kontrast och upplösning samt hur kompletta ansiktena är.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject FRS
Facial Recognition System
Facial matches
parameter
images
quality
kvalitet
Ansiktsigenkänning
bilder
Ansiktsmatchning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics