Förord

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord
Author Hall, Emma ; Liljefors Persson, Bodil
Editor Hall, Emma ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2010
Swedish abstract
I förordet till Årsbok 2010 som ges ut av Föreningen lärare i religionskunskap presenteras kort temat för årsboken, nämligen Religionsdidaktik - i teori och praktik. I boken presenteras några verksamma lärare, lärarutbildare och forskare och deras olika kapitel som spänner ifrån arkiv och bibliotek på nätet över friluftsdidaktik i so-ämnen och rollspel i kyrkans värld till Frödings dikter som utgångspunkt för samtal i klassrummet om utanförskap, över två kapitel om livsfrågornas vara eller icke-vara samt om begreppen tro, sanning och vetande i relation till fundamentalism och slutligen till ett kapitel om läromedelsanalys kring ursprungsfolks historia och religion.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap (FLR)
Host/Issue Religionsdidaktik : i teori och praktik
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;42
ISSN 0348-8918
Pages 3
Page 7-9
Language swe (iso)
Subject Religionsdidaktik
teori
praktik
arkiv
friluftsdidaktik
rollspel
livsfrågor
fundamentalism
utanförskap
representation
läromedelsanalys
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17079 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics