Sjukvårdspersonalensroll i att minska MRSA-spridning på vårdavdelningen

DSpace Repository

Sjukvårdspersonalensroll i att minska MRSA-spridning på vårdavdelningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjukvårdspersonalensroll i att minska MRSA-spridning på vårdavdelningen
Author Bijelic, Emanuela ; Rahmanian, Mehrnoush
Date 2005
English abstract
With this literature study we wanted to summarize measures, which can reduce the risk of MRSA infection in hospital wards. 10 scientific articles from different countries in Europe were examinated. The analyse resulted in 4 themes that can be generalized: knowledge/education, screening and isolation, hygien, barrier care. At the same time we saw that there are not any differences between MRSA infections control programe and the other nosocomial infections.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanfatta de åtgärder sjukvårdpersonal med sjuksköterska i fokus använder sig av för att minska risk för spridning av MRSA på vårdavdelning. 10 vetenskapliga artiklar från olika europeiska länder granskades. Analysen resulterade i fyra teman som kan generaliseras: kunskap/utbildning, screening och isolering, handhygien, barriärvård. Samtidigt konstaterades att det inte finns någon skillnad mellan åtgärder för minskning av MRSA-spridningen och andra nosokomiala infektioner.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barriärvård
Hygien
Infektionskontroll
Litteraturstudie
MRSA
Sjukvårdspersonal
Vårdavdelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1708 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics