Förord

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord
Author Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2012
Swedish abstract
I Förordet till Årsbok 2012 på temat Religion och populärkultur skriver författarna om att livsfrågor sedan länge varit ett centralt innehåll i religionskunskapsundervisningen i svensk skola. Men tidigare har fokus varit att väcka livsfrågorna som finns hos eleverna. I styrdokumenten från 2012 sätts livsfrågorna i ett nytt kunskapssammanhang då de kopplas till de frågor som eleverna möter i populärkultur och ungdomskultur. I årsboken skriver sju forskare om bl.a. apokalyptik och världens undergång, om populärkulturella revoltdramer, om hiphopkultur som hybrid spiritualitet och som motståndskultur, om Stålmannen som ingång till amerikansk-judisk kulturhistoria samt om Tegnérs kultursyntes där romantiken lyfts fram och slutligen ett kapitel om hur mytbildningen kring 2012 och mayakalendern kan kopplas till religionsdidaktiska överväganden om existentiella frågor och populär kultur i undervisningen.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap (FLR)
Host/Issue Religion & populärkultur
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;44
ISSN 0348-8918
Pages 7-8
Language swe (iso)
Subject religionsdidaktik
populärkultur
apokalyptik
revoltdramer
hiphop
amerikansk-judisk kulturhistoria
Tegnér
romantiken
Mayakalendern
2012
mytbildning
existentiella frågor
livsfrågor
världens undergång
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics