Perspektiv på religionskunskap i svensk skola

DSpace Repository

Perspektiv på religionskunskap i svensk skola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Perspektiv på religionskunskap i svensk skola
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2014
Swedish abstract
I Årsboken 2013 utgiven av Föreningen lärare i religionskunskap anläggs olika perspektiv på årets tema som handlar om religionsundervisning i svensk skola. Sex religionsforskare och lärarutbildare skriver utifrån bl.a. ett östeuropeiskt perspektiv, , ett europeiskt perspektiv samt en jämförelse mellan dansk och svensk undervisning i religionskunskap för gymnasiet. Vidare återfinns här tre kapitel där i det ena religiös tolkning och befrielse från religionsundervisning kopplat till barns rättigheter diskuteras, i ett annat kapitel diskuteras livsfrågepedagogiken som viktigt i en sekulariserad värld och i ett avslutande kapitel lyfts bild och estetik fram som ett verktyg att utveckla kritiskt tänkande i en didaktiskt medveten undervisning.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap (FLR)
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;45
ISSN 0348-8918
Language swe (iso)
Subject religionskunskap läroplan för grundskola och gymnasieskola
kursplan i religionskunskap
religion
etik
livsfrågor
religionsfrihet
barns rättigheter
religiös tolkning
religionsdidaktik
estetik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17081 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics