Förord : perspektiv på religionskunskap i svensk skola

DSpace Repository

Förord : perspektiv på religionskunskap i svensk skola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord : perspektiv på religionskunskap i svensk skola
Author Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2014
Swedish abstract
I förordet till årsboken 2013 som ges ut av Föreningen för lärare i religionskunskap är temat perspektiv på religionskunskap i svensk skola. Sex forskare och lärarutbildare skriver om den svenska undervisningen i religionskunskap och med koppling till perspektiv från bl.a. österuropa, övriga Europa och med nordiska perspektiv. Frågor som rör religiös tolkning och befrielse från undervisning i religionskunskap diskuteras i ett kapitel och i ett annat diskuteras betydelsen av det visuella, bild och estetik som centralt i undervisningen och viktiga verktyg för att utveckla elevers kritiska tänkande och reflektion i ämnet religionskunskap.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap (FLR)
Host/Issue Perspektiv på religionskunskap i svensk skola
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;45
ISSN 0348-8918
Pages 6-9
Language swe (iso)
Subject religionskunskap grundskola
gymnasieskola
läroplan
kursplan
religionsfrihet
religionsdidaktik
barns rättigheter
estetik
bild
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17083 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics