Fritidspedagogers syn på och arbete med rörelse i fritidsverksamheten

DSpace Repository

Fritidspedagogers syn på och arbete med rörelse i fritidsverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogers syn på och arbete med rörelse i fritidsverksamheten
Author Ekberg, Caroline ; Gervind, Daniella
Date 2014
Swedish abstract
Vårt syfte med studien är att undersöka fritidspedagogers syn på och arbete med rörelse i fritidsverksamheten. Genom fritidspedagogernas syn och arbete vill vi se hur barn ges utrymme till rörelse i de tidigare åren i grundskolan. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att samla in vår empiri. Empirinsamlingen består av ostrukturerade intervjuer och observationer. Gällande tidigare forskning har vi fokuserat på fysisk aktivitet, motorik, lek och barns kroppar, då vi analyserar utifrån ett rörelseperspektiv. Vi analyserar även utifrån ett riskperspektiv samt ett makt- och styrningsperspektiv. Resultatet visar hur pedagogerna stärker rörelsens betydelse med sitt förhållningssätt och agerande samt hur deras arbete gestaltas i olika miljöer. Vidare visar studien hur pedagogerna styr barnen gällande deras fysiska aktivitet utifrån ett hälso- och risktänkande genom till exempel talhandlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
motorik
barns kroppar
lek
rörelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/17090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics