Tendentiösa läroböcker -en studie om lärares strategier

DSpace Repository

Tendentiösa läroböcker -en studie om lärares strategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tendentiösa läroböcker -en studie om lärares strategier
Author Johnsson, Henrik
Date 2014
Swedish abstract
Jag ville i mitt examensarbete undersöka vilka metoder man kan använda sig av som lärare när man stöter på inslag i läroböcker som kan uppfattas som tendentiösa. Som metod valde jag att intervjua fem lärare i samhällskunskap på gymnasiet, intervjuerna har analyserats kvalitativt. Jag valde ut två exempel på där läroboken kan anses icke-objektiv eller tendentiös varpå lärarna fick besvara vilken metod de valt för att bemöta problematiken. Studien berör läroböcker och källkritik så därför ställdes även frågor om hur lärarna arbetar med läroböcker och källkritik. Resultatet visar på att samtliga lärare använder läroböcker till viss grad och att majoriteten av lärarna anser att deras elevers källkritiska förmåga är låg. Jag presenterar ett antal teorier för varför elevernas källkritiska förmåga är låg och redovisar de metoder som lärarna föreslår som lösning på hur man som lärare hanterar tendentiösa läroböcker. Lärarna förslår att man ska nyansera den ensidiga bild som läroböckerna ger på olika sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject gymnasieskola
intervju
källkritik
läroböcker
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/17099 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics