Kvinnors psykiska och fysiska erfarenheter av hysterektomi

DSpace Repository

Kvinnors psykiska och fysiska erfarenheter av hysterektomi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors psykiska och fysiska erfarenheter av hysterektomi
Author Magnusson, Annika ; Pedersen, Sabina
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review was to obtain a higher grade of knowledge about the operated woman physiological as well as psychological experiences of hysterectomy. The questions were; which changes did the patient notice? What kind of psychosocial support can be given to the women by the healthcare personal or her relatives? What grade/need of knowledge is shown among the patients? 9 scientific articles were reviewed. The showed result led us to four different themes, health improvement, sexual differences, hormonal differences and knowledge, understanding and support. Generally the health, both physical and sexual increased, also hormonal changes were shown. Another thing that showed was that the knowledge and understanding was validated low in some parts of the world. This sometimes led to that the women didn’t understand their side effects after the operation. This was important, during the pre- as well as during the postoperative period. An additional thing that was shown was that the support of a significant other had an impact on the women’s wellbeing.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kännedom om den opererade kvinnans upplevda kroppsliga och psykiska förändring vid hysterektomi. Frågeställningarna var; Vilka förändringar upplever patienten? Vilket psykosocialt stöd kan ges av sjukvårdspersonal och anhöriga för att underlätta för kvinnan? Vilken grad/behov av kunskap finns bland patienterna? 9 vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet som framkom ledde till fyra teman; känsla av förbättrad hälsa, sexuella förändringar, hormonella förändringar och kunskap, förståelse och stöd. Generellt ökade hälsan, både fysiskt och psykiskt, hos de kvinnor som genomgått hysterektomi. Det framkom även resultat som visade att kunskapen och förståelsen värderades som låg i vissa områden. Detta i sin tur ledde till att kvinnorna inte hade förståelse för sina symtom efter operationen. Samt ett fynd som visade att stödet från en anhörig hade stor vikt för deras välmående både pre- och postoperativt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Fysiskt
Hysterektomi
Psykiskt
Stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1712 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics