Sjuksköterskans metoder för att minska spridningen av meticillinresistenta staphylococcus aureus i sjukhusmiljö

DSpace Repository

Sjuksköterskans metoder för att minska spridningen av meticillinresistenta staphylococcus aureus i sjukhusmiljö

Details

Files for download
Icon
Thesis_Malin_Henrik
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans metoder för att minska spridningen av meticillinresistenta staphylococcus aureus i sjukhusmiljö
Author Lindström, Henrik ; Thalin, Malin
Date 2014
English abstract
Aim: The aim of this literature review was to investigate what has been published regarding the methods nurses can apply to reduce the spread of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in hospital settings. Background: Infections caused by MRSA make MRSA are one of the greatest challenges worldwide in modern hospital setting. The dominating route of transmission between patients is through the hands of health care personnel and contaminated gloves. According to current guidelines the nurses are obligated to prevent contagion. Method: Literature review with articles from primary sources. Articles were reviewed following the review template by Willman. Result: Four themes were identified and described: 1. Hygiene routines by health care staff. 2. Knowledge by health care staff. 3. Patient hygiene. 4. Barrier nursing. Outcome: A majority of the articles, studying methods to reduce spread of MRSA, had focus on hand hygiene. Alcohol based hand disinfection proved to be the most effective method to reduce spread of MRSA. Knowledge also proved to be an important predictor for the compliance to hand hygiene. Since nurses are responsible for the nursing around the patient it is important they have knowledge about MRSA and the routes of its spread.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad som publicerats angående vilka metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att förhindra spridning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i sjukhusmiljöer. Bakgrund: Infektioner orsakade av MRSA gör MRSA till en av de största utmaningarna i modern sjukhusmiljö runt om i världen. Dominerande är att smittan sprids från patient till patient genom vårdpersonalens händer eller förorenade handskar. I enlighet med gällande riktlinjer är sjuksköterskan skyldig att förebygga smitta. Metod: Litteraturstudie med artiklar från primärkällor. Dessa granskades med Willmans granskningsmall. Resultat: Totalt identifierades och beskrevs fyra olika teman. 1. Vårdpersonalens hygienrutiner, 2. Vårdpersonalens kunskap, 3. Patienthygien och 4. Barriärvård. Slutsats: De flesta studierna som undersökte metoder för att minska spridning av MRSA i vården visade sig ha fokus på handhygien. Alkoholbaserad handdesinfektion var den mest effektiva metoden för att minska spridning av MRSA. Det visade sig att kunskap var viktigt för att vårdpersonalen skulle följa hygien rutinerna. Då sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsarbetet kring patient, är det viktigt att de har kunskap om MRSA och hur det sprids.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Infection control
Literature review
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Methods
Nurses
Nursing
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Litteraturstudie
Metoder
Smittspridning
Omvårdnad
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/17123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics