Faktorer hos sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla: En intervjustudie

DSpace Repository

Faktorer hos sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla: En intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Faktorer hos sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla: En intervjustudie
Author Fransson, Caroline ; Persson, Sara
Date 2005
English abstract
FACTORS IN NURSES THAT INFLUENCE THE PATIENTS TRUST AND FEELING OF SECURITY An interview study Caroline Fransson Sara Persson Fransson, C & Persson, S. Factors in nurses that influence the patients trust and feeling of security. An interview study. Degree project, 10 Credit Points. Nursing Program, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2005. Purpose: The purpose of this study was to shed light on what factors (internal and external) the nurse has that influence the patients trust and feeling of security while in their care. The Posed Questions: What can the nurse do to gain the patients trust and feeling of security? In what ways are trust and feeling of security affected by the nurse’s personal approach? Does the nurse’s personal appearance and style have any significant influence on the patient? In this study, the authors exemplify external factors as jewellery, make-up, hair style and tattoos. The internal factors are referring to the nurse’s behaviour towards the patient. Method: The study is an empirical qualitative interview study that was conducted with six inpatients above the age of 60. The material was processed and analysed through categorisation. Results: The findings showed that the patients trust and feelings of security are largely of both by the nurse’s internal and external factors. The main influences on the patient’s trust and feeling of security are the internal factors, such as personal approach by the nurse. Keywords: feeling of security, nurse, personal approach, personal style, trust
Swedish abstract
FAKTORER HOS SJUKSKÖTERSKAN SOM PÅVERKAR PATIENTENS FÖRTROENDE OCH TRYGGHETSKÄNSLA En intervjustudie Caroline Fransson Sara Persson Fransson, C & Persson, S. Faktorer hos sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Syftet: Syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer (inre och yttre) hos sjuksköterskan som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla i omvårdnaden. Frågeställningarna lyder: Hur kan sjuksköterskan göra för att få patientens förtroende och känsla av trygghet? På vilket sätt påverkas förtroendet och trygghetskänslan utav sjuksköterskans bemötande? Har sjuksköterskans personliga utseende och stil någon betydelse för patienten? I denna undersökning menar författarna att yttre faktorer är t ex smycken, smink, frisyr och tatueringar. De inre faktorerna syftar mer på sjuksköterskans bemötande mot patienten. Metod: Studien var en kvalitativ empirisk intervjustudie som utfördes på sex inneliggande patienter över 60 år. Materialet bearbetades och analyserades genom kategorisering. Resultat: Resultatet av studien visar bland annat att patientens förtroende och trygghetskänsla påverkas till stor del utav sjuksköterskans inre respektive yttre faktorer. Det som påverkar patientens förtroende och trygghetskänsla är främst de inre faktorerna så som bemötandet. Nyckelord: bemötande, förtroende, personlig stil, sjuksköterska, trygghet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject feeling of security
nurse
personal approach
personal style
trust
Handle http://hdl.handle.net/2043/1713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics