Respons av laktoferrin i ostimulerad helsaliv och kapillärt C-reaktivt protein vid experimentellt inducerad gingivit.

DSpace Repository

Respons av laktoferrin i ostimulerad helsaliv och kapillärt C-reaktivt protein vid experimentellt inducerad gingivit.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Respons av laktoferrin i ostimulerad helsaliv och kapillärt C-reaktivt protein vid experimentellt inducerad gingivit.
Author Norbäck, Gustav ; Lundahl, Tom
Date 2014
English abstract
Background: Gingivitis is characterized by swollen and bleeding tissue, an inflammatory reaction with presence of pathological bacteria. To counteract the development of gingivitis, regular oral hygiene care is recommended. Gingivitis can progress into periodontitis which damages the periodontal tissue and bone. Clinical variables (bleeding on probing, plaque occurrence) are diagnostic methods for gingivitis. Elevated concentrations of lactoferrin in stimulated whole saliva and gingival crevicular fluid has been seen in patients with chronic periodontitis compared to patients without periodontitis. Objectives: Investigate the salivary concentration of lactoferrin in subjects enrolled in the experimental gingivitis model, the response of capillary CRP was also investigated. Methods: Thirteen individuals participated in a 14-day experimental gingivitis model and 10-day gingival healing period, measurements of whole saliva lactoferrin and CRP was performed. Results: Gingival index and CRP was increased statistical significant during the induction of gingivitis (p=0.002 and p=0,027). Lactoferrin increased during the experimental phase and reached a peak at day 20, which was statistical significant compared to baseline (p=0.015). A statistical significant correlation between gingival index and lactoferrin was seen from day 0 to day 13 (r=0.224, p=0.042). CRP did not match any correlation to any other measured variable from day 0 to day 24. Conclusion: These results indicate that gingivitis may have a systemic effect, which in this study has been expressed as increased levels of salivary lactoferrin. Lactoferrin may be a potential biomarker for gingivitis. Due to low changes in concentrations and because CRP is systemically affected it makes an unreliable biomarker for gingivitis.
Swedish abstract
Bakgrund: Gingivit kännetecknas av svullet/lättblödande och ibland ömt tandkött. Gingivit är en inflammatoriskt orsakad reaktion som uppkommer i samband med närvaro av bakterier. För att motverka utvecklingen av gingivit rekommenderas munhygienvård regelbundet. Gingivit kan utvecklas till parodontit med skador på upphängningsapparaten och benstödet, orsaken till detta är idag dock ej helt klarlagd. Kliniska variabler (blödning vid sondering) är vedertagna diagnostiska metoderna för diagnostisk av gingivit idag. I pilotstudier har laktoferrinkoncentrationer setts vara förhöjda i stimulerad helsaliv och gingivalexsudat hos patienter med kronisk parodontit jämfört med patienter utan parodontit. Mål: Undersöka hur koncentrationen laktoferrin i ostimulerad helsaliv förändrades hos individer som utvecklade gingivit i en experimentell gingivitstudie och om C-reaktivt protein är en tillförlitlig markör för gingival inflammationsgrad. Material och metod: En experimentell gingivitstudie genomfördes med 13 försöksdeltagare där munhygienvanor kontrollerades och förändrades under 3 perioder á 2 veckor. Helsalivprov och mätning av CRP genomfördes. Resultat: Gingivalindex och CRP höjdes signifikant under försöksperioden Dag 0 till Dag 13(p=0,002 och p=0,027). Laktoferrin sågs först signifikant förhöjd under mitten av avslutningsperioden (Dag 20) (p=0,015). Laktoferrinkoncentrationen återgick inte till baselinevärdet under studien. Signifikant korrelation sågs mellan gingivalindex och laktoferrin från Dag 0 fram till Dag 13 (r=0,224, p=0,042). Utvecklingen av CRP sågs inte korrelera med någon variabel under försöket. Konklusion: Resultaten indikerar att utvecklingen av experimentell gingivit påverkar laktoferrinkoncentrationen över tid och kan därför vara en potentiell biomarkör för gingivit. De låga skillnader hos CRP visar att den inte är en tillförlitlig markör vid gingivit.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Biological markers
C-reactive protein
Experimental ginigivitis
Lactoferrin
Whole saliva
Risk factors
Handle http://hdl.handle.net/2043/17161 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics