Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity.

DSpace Repository

Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity.
Author Andersson Skall, Beatrice ; Fingerhut, Emmie
Date 2014
English abstract
The aim of this study is to investigate how sensitive the intra-oral scanner is to saliva and plaque present in the oral environment. The experimental group consisted of three volunteers and the choice and the choice of participants was made to exclude the influence of biological or genetic individual differences in plaque accumulation and saliva composition and production. The scans were performed with the TRIOS TM intraoral scanner system. Four sets of digital impressions of each participant were performed; (1) made with the presence of three day old plaque and an clinical dry environment; (2) were made after a professional tooth cleaning with rotary instruments¸ with presence of saliva covering the scanned surfaces (3), (4) were preformed after professional tooth cleaning and in a clinical dry environment to obtain reference scans, were the predetermined parameters had minimum influence. The values of the intra scan measurements among the parameters investigated of each participant ranged from -326μm to 318μm. In subject 1 substantial difference in the reference scan was observed in the posterior teeth. Substantial differences in the plaque scan were observed in subject 2 at the anterior teeth. In subject 3 substantial differences in saliva scan was observed on the molar. It can be concluded that environmental factors in the oral cavity can affect the scanners readout of the oral structures although it is still uncertain how and to which extent. Further studies are necessary to valuate if the clinical parameters affect the outcome and fit of prosthetic constructions.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur känslig den intra-orala scannern är för olika parametrar i den orala miljön. Undersökningsgruppen bestod av tre frivilliga deltagare och urvalet gjordes för att minimera influensen av biologiska eller genetiska skillnader i plackackumulation och salivkomposition och produktion. Scanningarna utfördes med 3Shape TRIOS digitala scanner. Fyra olika digitala avtryck togs på varje deltagare i studien; (1) vid närvaro av 3 dagar gamalt plack men i övrigt kliniskt torr munhåla (2) utfördes efter professionell tandrengöring med roterande instrument och med saliv på tandytorna, (3),(4) togs efter den professionella tandrengöringen och med kliniskt torr munhålan för att erhålla referensscanningar där de kliniska parametrarna hade minimalt inflytande. Värdena som uppmättes bland parametrarna på deltagarna sträckte sig mellan -326μm till 318μm. Hos deltagare 1 syntes tydliga skillnader mellan kontrollscanningen och referensscanningen på de posteriora tändernas ytor. Skillnader i scanningen mellan kontroll och plack kunde ses på de anteriora tändernas ytor hos deltagare 2 och hos deltagare 3 uppmättes omfattande skillnader mellan kontroll och saliv på molaren. Av studien kan man dra slutsatsen att miljön i munhålan påverkar scannerns avläsningsförmåga av de orala strukturerna men att det fortfarande är osäkert hur och i vilken utsträckning. Fler studier är nödvändigt för att undersöka om de kliniska parametrarna dvs. plack och saliv, påverkar resultatet vid framställning av protetiska konstruktioner.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Digital impression
Dimensional Measurement Accuracy
Intra oral scan
Saliva
Dental plaque
Handle http://hdl.handle.net/2043/17176 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics