Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity

DSpace Repository

Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson Skall, Beatrice
dc.contributor.author Fingerhut, Emmie
dc.date.accessioned 2014-05-06T13:47:46Z
dc.date.available 2014-05-06T13:47:46Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17176
dc.description Syftet med studien var att undersöka hur känslig den intra-orala scannern är för olika parametrar i den orala miljön. Undersökningsgruppen bestod av tre frivilliga deltagare och urvalet gjordes för att minimera influensen av biologiska eller genetiska skillnader i plackackumulation och salivkomposition och produktion. Scanningarna utfördes med 3Shape TRIOS digitala scanner. Fyra olika digitala avtryck togs på varje deltagare i studien; (1) vid närvaro av 3 dagar gamalt plack men i övrigt kliniskt torr munhåla (2) utfördes efter professionell tandrengöring med roterande instrument och med saliv på tandytorna, (3),(4) togs efter den professionella tandrengöringen och med kliniskt torr munhålan för att erhålla referensscanningar där de kliniska parametrarna hade minimalt inflytande. Värdena som uppmättes bland parametrarna på deltagarna sträckte sig mellan -326μm till 318μm. Hos deltagare 1 syntes tydliga skillnader mellan kontrollscanningen och referensscanningen på de posteriora tändernas ytor. Skillnader i scanningen mellan kontroll och plack kunde ses på de anteriora tändernas ytor hos deltagare 2 och hos deltagare 3 uppmättes omfattande skillnader mellan kontroll och saliv på molaren. Av studien kan man dra slutsatsen att miljön i munhålan påverkar scannerns avläsningsförmåga av de orala strukturerna men att det fortfarande är osäkert hur och i vilken utsträckning. Fler studier är nödvändigt för att undersöka om de kliniska parametrarna dvs. plack och saliv, påverkar resultatet vid framställning av protetiska konstruktioner. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate how sensitive the intra-oral scanner is to saliva and plaque present in the oral environment. The experimental group consisted of three volunteers and the choice and the choice of participants was made to exclude the influence of biological or genetic individual differences in plaque accumulation and saliva composition and production. The scans were performed with the TRIOS TM intraoral scanner system. Four sets of digital impressions of each participant were performed; (1) made with the presence of three day old plaque and an clinical dry environment; (2) were made after a professional tooth cleaning with rotary instruments¸ with presence of saliva covering the scanned surfaces (3), (4) were preformed after professional tooth cleaning and in a clinical dry environment to obtain reference scans, were the predetermined parameters had minimum influence. The values of the intra scan measurements among the parameters investigated of each participant ranged from -326μm to 318μm. In subject 1 substantial difference in the reference scan was observed in the posterior teeth. Substantial differences in the plaque scan were observed in subject 2 at the anterior teeth. In subject 3 substantial differences in saliva scan was observed on the molar. It can be concluded that environmental factors in the oral cavity can affect the scanners readout of the oral structures although it is still uncertain how and to which extent. Further studies are necessary to valuate if the clinical parameters affect the outcome and fit of prosthetic constructions. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Digital impression en_US
dc.subject Dimensional Measurement Accuracy en_US
dc.subject Intra oral scan en_US
dc.subject Saliva en_US
dc.subject Dental plaque en_US
dc.title Digital impression. The impact of saliva and plaque present in the oral cavity en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics