Stödåtgärder i en yrkesgymnasieskola - IV elever reflekterar

DSpace Repository

Stödåtgärder i en yrkesgymnasieskola - IV elever reflekterar

Details

Files for download
Icon
Rolf Dahl Stödåtgärder ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stödåtgärder i en yrkesgymnasieskola - IV elever reflekterar
Author Dahl, Rolf
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur två elevgrupper från gymnasiets IV program har uppfattat sin arbetsplatsförlagda utbildning (APU) samt det studiestöd som har erbjudits dem under sin skolgång. Metod som använts är djupintervju på den elevgruppen som gick sista gymnasieåret och telefonintervju på den elevgrupp som slutat gymnasiet året innan. Bägge undersökningsgrupperna var mycket nöjda med genomförandet och upplägget med APUn men många elever hade hoppats på att få någon slags anställning efter genomförandet, särskilt de elever som redan hade slutat gymnasiet. Många fick inte denna möjligheten och står därmed till Arbetsförmedlingens förfogande idag. Undersökningsgrupperna hade svårt att peka ut vad som var studiestöd för dem eftersom de under hela sin gymnasietid har varit omgärdad av stöd. Nästan alla uppskattade ändå möjligheten att få mer tid på sig att genomföra sina kurser och en av grupperna både fick och uppskattade möjligheten att få hjälp av assistent i klassrummet. Några i den äldre gruppen uttryckte missnöje över att det var stökigt i klassrummet, även de som hade orsakat det. Att få möjlighet till muntliga prov och mer enskild hjälp av lärare var bland annat andra önskemål från några i undersökningsgrupperna. Totalt sett var de flesta mycket nöjda med gymnasieprogrammets utbildning. Nyckelord: APU, stödåtgärder, gymnasiet, intervjuer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject APU
stödåtgärder
gymnasiet
IV-programmet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics