Vad är hälsofrämjande ledarskap?

DSpace Repository

Vad är hälsofrämjande ledarskap?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vad är hälsofrämjande ledarskap?
Author Juliusson, Katja
Date 2005
English abstract
Juliusson, K. Health promotive leadership. An empirical study on leadership from a health perspective. Masters thesis in Public Health, 20 credits. Malmö university: Faculty of health and society, Department of biomedical technology, public health and nursing, 2005 Leadership and managementship are important factors considering collaborators´ work environment, especially considering aspects such as joy of work, engagement and comfort with work. Leadership varies between organisations and kind of activities and is related to dominating values and attitudes within different organisation cultures. By using qualitative interviews with six leaders and two employees the following question is illuminated: What is health promotive leadership? The results show that a good leader is communicative with a sensitive ear and explicit. The interviews give no evidence that a special kind of leadership style is promoting health at work. It is therefore difficult to point out significant characteristics of health promotive leadership among other things due to variations of employees´ needs and preferences. In the thesis different leadership styles are scrutinized and the concept of health promotion at work is discussed. Keywords: Absence due to illness, demand-control model, health, health promotion, health promotive leadership, law of work environment, leadership styles, phenomenology, psycho-social work environment
Swedish abstract
Juliusson, K. Vad är hälsofrämjande ledarskap? – en empirisk studie om hur le-darskapet ses ur ett hälsoperspektiv. Examensarbete i folkhälsovetenskap 20 po-äng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Enheten för biomedicinsk laborato-rievetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad, 2005. Ledaren spelar en betydande roll när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö. Detta gäller särskilt i fråga om att skapa arbetsglädje, engagemang och arbetstrivsel. Ledarskapet skiftar från organisation till organisation och från verksamhet till verksamhet, beroende på vilka värderingar och inställningar som är policyskapan-de (företagskultur). Genom en kvalitativ intervjustudie med sex ledare och två anställda i olika stadsdelar i Malmö undersöks följande frågeställning: - Vad är hälsofrämjande ledarskap? Studiens resultat visar att samtliga informanter menar att en bra ledare bör vara kommunikativ, lyhörd, samt tydlig. Intervjumaterialet ger inte något entydigt samband mellan en viss ledarstil och hälsan på arbetsplatsen. En anledning kan vara att medarbetarnas behov och preferenser varierar. Olika ledarskapsstilar och betydelsen av begreppet hälsofrämjande diskuteras. Nyckelord: Arbetsmiljölagen, fenomenologi, hälsa, hälsofrämjande, hälsofrämjande arbetsplats, hälsofrämjande ledarskap, krav-kontrollmodell, ledarskap, ledarstilar, psykosocial arbetsmiljö, sjukfrånvaro.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmiljölagen
fenomenologi
hälsa
hälsofrämjande
hälsofrämjande arbetsplats
hälsofrämjande ledarskap
krav-kontrollmodell
ledarskap
ledarstilar
psykosocial arbetsmiljö
sjukfrånvaro
Handle http://hdl.handle.net/2043/1718 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics