Uppfattningar om Arbetsförmedlingen

DSpace Repository

Uppfattningar om Arbetsförmedlingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppfattningar om Arbetsförmedlingen
Author Vari, Emma ; Karlsson, Madeleine
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera arbetslösas uppfattningar av Arbetsförmedlingen. I denna studie undersöker vi de arbetslösas uppfattningar av Arbetsförmedlingen utifrån deras egen upplevelse av Arbetsförmedlingen. Vi undersöker även vilka andra faktorer, utanför Arbetsförmedlingen, som kan tänkas ha betydelse för uppfattningen av Arbetsförmedlingen. Detta undersöks genom sex kvalitativa intervjuer med långtidsarbetslösa. Resultatet visar vilka faktorer som förklarar uppfattningen av Arbetsförmedlingen. Deras egen upplevelse av kontakten med Arbetsförmedlingen utgör den största delen till vad de arbetslösa har för uppfattning. En annan faktor som påverkar de arbetslösas uppfattningar av Arbetsförmedlingen är när media sänder till exempel nyheter eller reportage om Arbetsförmedlingen. Även familj och vänner kan överföra värderingar om Arbetsförmedlingen som påverkar uppfattningen av Arbetsförmedlingen. I analysen kom vi fram till att informanterna påverkas av familjens och nära vänners värderingar av Arbetsförmedlingen. Vi kom även fram till att media påverkar informanternas uppfattning av Arbetsförmedlingen. Alla informanter ansåg att handläggarna på Arbetsförmedlingen satt i en maktposition där deras uppgift främst uppfattas som att de ska kontrollera de arbetslösa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetslös
Uppfattningar
Arbetsförmedlingen
Stöd
Makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/17180 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics