A standardized method for evaluating trueness and precision of intraoral scanners – in vitro accuracy

DSpace Repository

A standardized method for evaluating trueness and precision of intraoral scanners – in vitro accuracy

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title A standardized method for evaluating trueness and precision of intraoral scanners – in vitro accuracy
Author Gashi, Tomor ; Larsson, Eddie
Date 2014
English abstract
Abstract Background. There is no gold standard for determining the accuracy of intraoral scanners. The performances of intraoral scanners given by different manufacturers are not fully comparable. There is a need for standardized and independent test setups to enable the comparison of intraoral scanners. Objectives. The study’s aims were to describe and evaluate a new method for determining the accuracy of any intraoral scanner by means of a standardized geometrical in vitro test and to use this method for determining the accuracy of a commercial intraoral scanner. Material and methods. The Technical Research Institute of Sweden defined the dimensions of a spherical test object. The sphere was spray-coated with TiO2 and scanned 12 times with a commercial intraoral scanner. The scans where evaluated using two methods. Manual method: The diameter of the sphere was measured 12 times for each scan in a software application by adjusting a cross-sectional plane. Automatic method: 12 nominal diameters were obtained with a software application. The accuracy was calculated for each test method and compared. Results. Reference measurement: The defined diameter was 4.9991±0.0001mm. Manual method: Trueness was 25 µm and precision was 10 µm. Mean precision within scans was 4 µm. Automatic method: Trueness was 26 µm and precision was 11 µm. All test values showed sharp significant deviations from the reference value but were well within range of clinical acceptance. Conclusions. Within the limitations of this in vitro study, the standardized in vitro test described can be used manually or with the automatic function Fitting Sphere for determining the accuracy of intraoral scanners. Further studies need to be performed on more complex objects. The commercial intraoral scanner (TRIOS) demonstrates a high level of trueness and precision which is comparable with or better than that shown with traditional impression methods.
Swedish abstract
Bakgrund. En gyllene standard för att bestämma noggrannheten för intraorala scannrar existerar inte. Intraorala scannrars prestanda som ges av olika leverantörer är inte fullt jämförbara. Det finns ett behov att standardisera och ta fram oberoende försöksupplägg för att kunna jämföra intraorala scannrar. Mål. Målet med studien var att beskriva och utvärdera en ny metod för att bestämma noggrannheten av intraorala scannrar genom ett standardiserat in vitro testförsök och att använda metoden för att beräkna noggrannheten på en kommersiell intraoral scanner. Material och metod. SP Sveriges tekniska forskningsinstitut definierade dimensionerna av ett sfäriskt testobjekt. Sfären besprutades med titanoxid och skannades 12 gånger med en kommersiell intraoral scanner. Scanningarna utvärderades med två metoder. Manuell metod: sfärens diameter uppmättes 12 gånger i ett första mjukvaruprogram för varje scanning genom att justera ett tvärsnittsplan. Automatisk metod: 12 nominella diametrar beräknades från ett andra mjukvaruprogram. Noggrannheten beräknades för varje testmetod och jämfördes. Resultat. Referensmätning: den definierade diameter var 4,9991±0,0001mm. Manuell metod: riktigheten var 25μm och precisionen var 10μm. Medelprecisionen inom scanningar var 4μm. Automatisk metod: Riktigheten var 26μm och precisionen var 11μm. Alla testvärden uppvisade stark statistisk deviation från referensvärdet, men väl inom ett kliniskt acceptabelt intervall. Slutsatser. Inom den här in vitro-studiens begränsningar, kan den beskrivna, standardiserade metoden användas manuellt eller med den automatiska funktionen Fitting sphere för att beräkna noggrannheten för intraorala scannrar. Fler studier på mer komplexa objekt behöver utföras. Dessutom uppvisade den intraorala scannern (TRIOS) hög riktighet och precision, jämförbar eller bättre än traditionella avtrycksmetoder inom tandvården.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject dimensional measurement accuracy
digital impression
trueness
precision
intraoral scanner
Handle http://hdl.handle.net/2043/17182 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics