The dentist’s perspective of treating dental fear patients - a qualitative study

DSpace Repository

The dentist’s perspective of treating dental fear patients - a qualitative study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The dentist’s perspective of treating dental fear patients - a qualitative study
Author Qvarnström, Mathilda ; Gyllensvärd, Kerstin
Date 2014
English abstract
The aim was to study the dentist’s perspective of the treatment of dental fear patients, using a qualitative methodology. Eleven dentists from private and public dental service were selected through a strategic sampling according to sex, age, service affiliation and location of undergraduate education. Data were obtained using one semi-structured in-depth interview with each informant. The interviews were taped and verbatim transcribed. The text was analyzed using qualitative content analysis. A theme “the transforming autodidactic process of caretaking” covering the interpretative level of data content was identified. The first main category that emerged and described the process was “A continuous and changing challenge”, with the subcategories “The emotional demand” and “The financial stress”. The second main category found was “The repeated collection of experience” with the subcategories “The development of resources” and “The emotional change”. The dentists´ experience of treating dental fear patients was considered a demanding self-taught process under continuous transformation. The process involved the creation of an expanding competence and routine platform parallel to a change of connected emotions from frustration towards safety and routine although still considered a challenge.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka tandläkares perspektiv av att behandla tandvårdsrädda patienter med hjälp av en kvalitativ metodik. Elva tandläkare från privata och folktandvårdskliniker valdes strategiskt utifrån ålder, kön, arbetande inom privat eller offentlig sektor samt deras utbildningsort. Tandläkarna intervjuades med hjälp av en semi-strukturerad djupintervjuteknik. Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ett tema, “Den autodidaktiska utvecklingsprocessen”, som täcker det latenta innehållet identifierades. Två kategorier med tillsammans fyra subkategorier beskriver processen. Den första kategorin var “En ständig och föränderlig utmaning” med subkategorierna “Känslomässigt krävande” och “Ekonomisk stress”. Den andra kategorin var “En fortlöpande påbyggnad av erfarenheter” med subkategorierna “Utveckling av hjälpmedel” och “Känsloförändring”. Konklusionen var att upplevelsen av att behandla tandvårdsrädda patienter är en krävande självlärd process under kontinuerlig utveckling. Processen involverar en växande kompetensplattform parallellt med en förändring av associerade känslor, från frustration mot känslor av säkerhet och rutin, dock ständigt en utmaning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 31
Language eng (iso)
Subject dental anxiety
experiences
qualitative research
emotions
attitudes
dentist
Handle http://hdl.handle.net/2043/17184 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics