De yngsta barnens bildskapande

DSpace Repository

De yngsta barnens bildskapande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De yngsta barnens bildskapande
Author Madsen, Emelie
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte är att få en förståelse om hur förskollärarna förhåller sig till de yngsta barnens bildskapande. Med de yngsta barnen menar jag i åldrarna 1-2 år. För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med nio förskollärare på sju olika förskolor inom två olika kommuner i södra Sverige. Resultatet visar på vikten av att förhålla sig till alla barns villkor och behov. Då 1-2 åringar möter de flesta material för första gången så är det viktigt som pedagog att utgå ifrån barnens behov för att barnen ska känna sig säkra i sig själva. Samtidigt så ska barnen få chansen att prova och experimentera med de material som förskolan har för att barnen ska kunna utvecklas och komma in i ett lärande. Bildskapandet är en form av kommunikation, ett uttrycksmedel, och det är därför av största vikt att barnen ska få tillfälle att träna sig i detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject bildskapande, de yngsta barnen, 1-2 år, förskolan, pedagogens roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/17189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics