A diagnostic method for oral cancer screening in a Brazilian population. A pilot study.

DSpace Repository

A diagnostic method for oral cancer screening in a Brazilian population. A pilot study.

Details

Files for download
Icon
Abstract engelska ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title A diagnostic method for oral cancer screening in a Brazilian population. A pilot study.
Author Nordström, Niklas ; Werner, Mathilda
Date 2014
English abstract
Introduction: Oral cancer is a severe condition with high mortality rate, in particular if diagnosed late. Brazil is one of the countries in the world with high prevalence and mortality from oral cancer and it is the fifth most common cancer there. An aid in early detection of oral cancer as an adjunct to health promotion is desirable. Purpose: The aim of this study was to evaluate the diagnostic accuracy of conventional oral examination and the use of multi spectral light (Identafi®) as an approach for early detection of potentially malignant lesions in oral mucosa in a Brazilian population. Material and method: Screening of high-risk population in Goiania, Goias, Brazil, for oral potentially malignant lesions (PML) or malignant lesions (ML) as a selection phase. Patients collected from the screening were examined with multi spectral light (Identafi®) to evaluate diagnostic accuracy. Three observers independently assessed all lesions with Identafi® and the final decision if a lesion was present was taken in consensus. Inter observer agreement was calculated as overall agreement and as kappa value (κ). Biopsies were used as diagnostic reference standard. Results: Identafi® generated, from twelve biopsies, three true positive, five false positive, two true negative and zero false negative. Sensitivity was calculated to 0.29 and specificity was not possible to calculate since there were no false negative results. Inter observer agreement for the use of Identafi® was calculated as overall agreement and as kappa value (κ). The overall agreement for the three pairs of observers varied between 78-86% and κ-values between 0.46 and 0.60. Conclusion: The conclusion of this study is that Identafi® does not have any benefits over conventional oral examination in diagnostic accuracy for potentially malignant or malignant lesions in the oral mucosa. It might, however, be an aid for a dentists or oral surgeons that are unsure whether to take a biopsy or not. It can also aid the surgeon when taking a biopsy to take the most suspicious part of the lesion. There are not enough published evidence that Identafi® can discriminate between normal mucosa and PML or ML, and this study confirms previous results. The use of Identafi® as an aid in screening and examination for PML or ML needs further investigation.
Swedish abstract
Inledning: Oral cancer är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet, särskilt vid sen diagnostisering. Brasilien är ett av de länder i världen som har högst prevalens och dödlighet i oral cancer och det är den femte vanligaste cancerformen I landet. Ett hjälpmedel för tidig diagnostisering är önskvärd. Syfte: Att utvärdera skillnaden i diagnostisk tillförlitlighet mellan konventionell oral undersökning och användning av multispektralt ljus (Identafi®) som en metod för tidig upptäckt av potentiellt maligna och maligna lesioner i munslemhinnan i en brasiliansk befolkning. Material och metod: Screening av en befolkning med förhöjd risk för att utveckla oral cancer i Goiânia, Goiás, Brasilien, för att upptäcka potentiellt maligna (PML) eller maligna lesioner (ML). Patienter med misstänkta PML eller ML upptäckta under screeningen undersöktes med multispektralt ljus (Identafi®). Tre oberoende observatörer genomförde bedömning med Identafi® och slutgiltig beslut avseende PML/ML togs i konsensus. Biopsier användes som diagnostisk referensstandard. Interobservatörs överensstämmelse beräknades som procentuell överensstämmelse och kappa-värde (κ). Resultat: Undersökning med Identafi® genererade tolv biopsier. Resultaten blev tre sant positiva, fem falskt positiva, två sant negativa och noll falskt negativa. Sensitiviteten beräknades till 0,29. Specificiteten var inte möjlig att beräkna, då det inte fanns några falska negativa resultat. Interobservatörs överensstämmelse för par av observatörer varierade mellan 78-86% och κ-värden mellan 0,46-0,60. Slutsats: Slutsatsen är att multispektralt ljus, Identafi® inte har inga fördelar jämfört med konventionell klinisk undersökning i fråga om diagnostisk träffsäkerhet för PML eller ML. Dock kan det vara till hjälp för en tandläkare eller oral kirurg som stöd i sitt beslutsfattande. Det kan också hjälpa kirurgen att ta en biopsi från det mest misstänkta delen av lesionen. Det finns inte tillräckligt publicerade studier som tyder på att Identafi® kan skilja mellan normal slemhinna och PML eller ML och denna studie bekräftar detta. Användning av Identafi® som ett hjälpmedel vid screening och undersökning för PML eller ML behöver utredas ytterligare, men baserat på denna studie kan Identafi® inte rekommenderas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 41
Language eng (iso)
Subject Brazil
Cancer
Diagnostic method
Malignant lesion
Multi spectral light
Oral cancer
Oral mucosa
Potentially malignant lesion
Screening
Handle http://hdl.handle.net/2043/17192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics