Orsaker till studieavbrott på gymnasieskolan

DSpace Repository

Orsaker till studieavbrott på gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Orsaker till studieavbrott på gymnasieskolan
Author Hajdari, Albina ; Veseli, Adelina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vilka orsaker det finns för ungdomar som avsluter sina studier på gymnasiet och hur studie- och yrkesvägledare följer upp ungdomarna efter avbrottet. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka är de faktorer som gör att ungdomar avbryter sin gymnasieutbildning? Hur ser processen ut från att ungdomarna bestämmer sig för att hoppa av och till att den gör det? Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med uppföljning av ungdomar efter avhopp från gymnasiet? Vi har använt oss av kvalitativ metod och genomfört fyra intervjuer med studie- och yrkesvägledare. Tidigare forskning finns kring orsaker till studieavbrott, hur man ska motverka avbrott, vilka konsekvenser avbrotten har och hur studie- och yrkesvägledare arbetar med det. För att analysera det empiriska materialet har teorierna Careership, Social Cognitive Career Theory (SCCT) och Gottfredsons teori. Resultatet som vi fick fram var att det fanns olika orsaker till studieavbrott, de vanligaste var felval, påverkan av omgivning och mobbning. Ungdomarna befinner sig i en svår situation under valet och behöver stöd från omgivningen. Under uppföljning erbjuds ungdomarna praktik eller annan sysselsättning beroende på deras behov. De påverkas positivt under uppföljningen och oftast går de tillbaka till studier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Ungdomar
Élever
Studieavbrott
Gymnasiet
Uppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17197 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics