Det här är inga lådor, det är vårt tak

DSpace Repository

Det här är inga lådor, det är vårt tak

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det här är inga lådor, det är vårt tak
Author Ohlsson, Emelie ; Palm, Caroline
Date 2014
Swedish abstract
Vi vill med vår undersökning se hur barnen bland annat anpassar sig efter eller anpassar inomhusmiljön i sina lekar och aktiviteter under skoltid samt på fritidsverksamheten. Studie syftar även till att ge kunskaper om hur rum är laddade med värderingar samt vilka signaler de sänder. Vår studie har utgått ifrån bland annat barns perspektiv och genusperspektiv. Studien har genomförts på två skolor i deras förskoleklasser samt på deras fritidshem. Sammanlagt medverkade 26 barn varav åtta stycken gick med oss på samtalspromenader och resterande observerades. Observationerna och barnens diskussioner i studien visar både att barnen anpassar miljön samt anpassar sig efter miljön i sina lekar och aktiviteter. Studien visar även att det finns rum som regleras av bland annat tid och rum. Våra observationer visar även att det finns rum som är laddade med värderingar gällande könstillhörighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject barns perspektiv, inomhusmiljö, miljöpsykologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/17198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics