Instegsjobb - En möjlighet för nyanlända att närma sig arbetsmarknaden

DSpace Repository

Instegsjobb - En möjlighet för nyanlända att närma sig arbetsmarknaden

Details

Files for download
Icon
C-uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Instegsjobb - En möjlighet för nyanlända att närma sig arbetsmarknaden
Author Petersson, Karl ; Malagic, Harun
Date 2014
Swedish abstract
En av de största förändringarna som har skett i det moderna Sverige är att invandrarna har blir allt fler. Statistik visar på att invandrarnas position på arbetsmarknaden har försämrats under åren och prognoser visar på att nedåtkurvan lär fortsätta. Därför har något som kallas för instegsjobb införts för att förbättra positionen på arbetsmarknaden för grupper som står utanför. Enligt arbetsförmedlingen är antalet deltagare inom instegsjobb lägre än vad som förväntades. Syftet med vår uppsats är att förstå de möjligheter eller hinder en arbetsförmedlare i Malmö har när det gäller att få ut de nyanlända i arbetsmarknaden. Vi vill också veta hur processen ser ut från den dag personen skriver in sig i instegsprogrammet till den dag det slutförts och om det lett till nya möjligheter. En viktig faktor vi också lägger vikt på är hur instegsjobben marknadsförs för individerna. Detta kommer vi sedan analysera med hjälp av teorier för att bättre förstå hur verkligheten ser ut. Vi har intervjuat fyra arbetsförmedlare som arbetar med instegsjobb på olika kontor i Malmö. De hinder som arbetsförmedlarna stöter på under processen till introduktion av instegsjobb är språksvårigheter bland deltagarna, för många sökande per anställda arbetsförmedlare samt okunnighet om instegsjobb och dess deltagare från arbetsgivarnas håll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject nyanlända
instegsjobb
Arbetsförmedlingen
subventionerat stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/17209 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics