Förord

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förord
Author Liljefors Persson, Bodil ; Gustafsson Lundberg, Johanna
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Gustafsson Lundberg, Johanna
Date 2006
Swedish abstract
Ibland beskrivs samtiden som ett landskap präglat av "Religionens återkomst". Detta visar sig inom t.ex. film och litteratur där vi kan se såväl spännande och kreativt innehåll som olycksbådande. Ibland synliggörs religiösa uttryck och drivkrafter i händelser som 11 september och bombdåden i London våren 2006. Religion i vår samtid framträder ibland mot en mörk fond som vi ännu inte har utvecklat intellektuella redskap att hantera. Mot denna bakgrund bjöds några skribenter att under temat "Religion, politik och globalisering. Religionsdidaktiska perspektiv" reflektera kring skolans religionskunskapsundervisning.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR)
Host/Issue Religion, politik och globalisering : religionsdidaktiska perspektiv
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;38
ISSN 0348-8918
Pages 7-10
Language swe (iso)
Subject Religion
politik
globalisering
religionsdidaktik
perspektiv
religionssociologi
mångfald
mänskliga rättigheter
religiös fundamentalism
demokrati
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics