Läroboken i matematik - Hur stimulerar den till ett lustfyllt lärande?

DSpace Repository

Läroboken i matematik - Hur stimulerar den till ett lustfyllt lärande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroboken i matematik - Hur stimulerar den till ett lustfyllt lärande?
Author Karlsson, Eva ; Kjellman M, Helene ; Kock, Susanne
Date 2005
Swedish abstract
Vårt syfte med läromedelsgranskningen i matematik är att synliggöra variationen i lärobokens uppgifter. Vi har utformat ett analysschema som utgår ifrån tolv faktorer som vi anser är viktiga för ett varierat och lustfyllt lärande. Undersökningen omfattar sju läroböcker i skolår 4. Vårt resultat visar att variationen i läroböckerna är bristfällig. Många aspekter, som bör finnas med för att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära, saknas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedelsgranskning
matematik
läroböcker
lustfyllt lärande
variation
kommunikation
konstruktivism
undersökande
färdighetsträning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics