"För att det står i läroplanen" - En undersökning om hur elever tolkar kursplanen i bild

DSpace Repository

"För att det står i läroplanen" - En undersökning om hur elever tolkar kursplanen i bild

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Annelie ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "För att det står i läroplanen" - En undersökning om hur elever tolkar kursplanen i bild
Author Axelsson, Annelie
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar och tolkar syftet med att ha bild i skolan i relation till kursplanen i bild. Avsikten var att få en bild av huruvida elevernas syn på ämnet förändrades om de fick möjlighet att tolka kursplanen, vilket jag ansåg som användbart i mitt framtida yrke som bildlärare då bild ofta är ett ämne som ses ner på och jag vill hitta ett bra angreppssätt för att nå eleverna. Genom att låta eleverna tolka kursplanen hoppades jag att det skulle påverka elevernas attityd mot ämnet. Problemställningen berörde elevernas syn på ämnet före, under och efter undersökningen. Undersökningen genomfördes i form av en enkät som delades ut till tre klasser på två skolor. Enkäten bestod främst av utdrag ur kursplanen för bild vilka eleverna hade i uppgift att besvara med vad de trodde att de betydde. Inledningsvis och avslutningsvis fick de besvara frågan varför de tror att man har bild i skolan. Resultatet sammanställdes sedan med hjälp av en version av textanalys som kallas innehållsanalys och sammanfattas med tillhörande analys och diskussion i slutet av arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Bildämnet
Läroplan
Elevtolkning
bildskapande
Kommunikation
Förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/17230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics