Galna Fruntimmer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Galna Fruntimmer
Author Sandborg, Elin ; Hägg, Kajsa
Date 2014
Swedish abstract
Med hjälp av kritisk diskursanalys undersöks om könsrelaterade maktstrukturer finns i SVT:s dramakomediserie Fröken Frimans krig och en diskussion förs kring hur dessa strukturer kan cirkulera i samhället. Utifrån en feministisk ansats är syftet att synliggöra och kritisera en del av de maktstrukturer som finns bland män och kvinnor i medier i Sverige. I analysen används främst hegemonisk maskulinitet, rum/plats och strategi/taktik som teoretiska begrepp för att förstå maktstrukturer. Vidare är även diskurs och representation viktiga begrepp. Resultatet av studien är att det kopplat till hegemonisk maskulinitet, plats/rum och strategi/taktik finns könade maktstrukturer som ger män mer makt än kvinnor i medier. Kvinnor kan dock utnyttja olika taktiker och sin position i den hegemoniska maskuliniteten för att skapa sig mer makt. Denna undersökning diskuterar även hur man genom att synliggöra och kritisera kan skapa förändring mot ett mer jämställt samhälle.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Fröken Frimans krig
Feminism
Maktstrukturer
SVT
Medier
kritisk diskursanalys
Hegemonisk maskulinitet
Diskurs
Representation
Meningsskapande
Genus
Medie- och kommunikationsvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/17233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics