Bemötande med respekt - vad kan det innebära?

DSpace Repository

Bemötande med respekt - vad kan det innebära?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bemötande med respekt - vad kan det innebära?
Author Noltorp, Johanna ; Turkic, Samra
Date 2005
English abstract
Maintained respect for human being is an important part in health care. The nurse plays a central part in the relationship with the patient in nursing care. The aim of the study was to show and examine what a respectful encounter can mean to patiens with mental ill health and for the nurses, furthermore what the nurse should think of in the care of patients with mental ill health. The method, a literature review of eleven critically examined articles which fulfils the scientific standard according to Polit et al (2001). The findings constitute the summary of the articles where the findings interperated could account from one main theme-mutual confidence- which contain eight subthemes, which discuss what a meeting with respect could mean too the patients with mental ill health and the nurse-kindness, time, empathy, information, implication, seen and heard and unique. This illuminates the meaning of the meeting between the patient and the nurse, and contains a foundation for how the nurse can carry out such care where a mutual confidence can a rise.
Swedish abstract
I vården är en bibehållen respekt för människan en viktig del. Sjuksköterskan spelar här en central roll i relationen till patienterna genom sin omvårdnad. Syftet var att belysa och undersöka vad ett respektfullt bemötande kan innebära för patienter med psykisk ohälsa och för sjuksköterskor samt vad sjuksköterskor bör tänka på i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Metod, en litteratur studie av elva kritiskt granskade artiklar som uppfyller krav för vetenskaplighet enligt Polit m fl (2001). Resultatet redovisas utifrån ett huvudtema – ömsesidigt förtroende - som innefattade åtta undertema som behandlade vad ett bemötande med respekt kunde innebära för patienter med psykisk ohälsa och sjuksköterskan –vänlighet, tid, empati, delaktighet, information, sedd och hörd, förstådd och temat unik. Detta belyser betydelsen av mötet mellan patienterna och sjuksköterskorna, samt utgör en grund för hur sjuksköterskan kan utföra en omvårdnad där ett ömsesidigt förtroende uppstår.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject patient
psykisk ohälsa
respektfull bemötande
sjuksköterska och ömsesidigt förtroende
Handle http://hdl.handle.net/2043/1724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics