The development of the neighborhood Mollevången - A survey about gentrification

DSpace Repository

The development of the neighborhood Mollevången - A survey about gentrification

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berg, Max
dc.contributor.author Malmborg, Sebastian
dc.date.accessioned 2014-06-05T12:14:38Z
dc.date.available 2014-06-05T12:14:38Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17252
dc.description Författare: Sebastian Malmborg och Max Berg Handledare: Karin Staffansson Pauli Bakgrund: I media framställs Möllevången som ett delområde i en pågående gentrifieringsprocess. Begreppet gentrifiering associeras med negativitet och segregation. Syfte: Syftet med denna studie är att granska om den utveckling som skett på Möllevången är att klassas som gentrifiering och vilka effekter det medför på det givna området. Metod: Undersökningen bygger på sju intervjuer som är riktad till de intressenter författarna anser vara mest relevanta kring utvecklingen av Möllevången. Utöver detta har två enkätundersökningar utförts som riktar sig till de boende och fastighetsmäklare. Slutsatser: Författarna anser att Möllevången är i en pågående gentrifieringsprocess. Gentrifieringen är av naturlig karaktär och kommer därför till största sannolikhet fortlöpa. De goda effekter gentrifieringen av Möllevången medför innefattar förbättrade kommunikationsmöjligheter, ökad lokalservice, förbättrad näringslivsstruktur och ökade lokala skatteintäkter. Till följd av detta sker en allmän standardhöjning av området och dess tillhörande fastigheter och lägenheter belägna i Möllevången. De negativa effekter gentrifieringen av området medför en ökad segregation i form av bortträngningseffekter, främst gällande mindre kapitalstarka befolkningsgrupper och näringslivsverksamheter. Detta medför en stor risk för att områdets kultur rubbas, vilket är det som gör området unikt och attraktionskraftigt. Nyckelord: Gentrifiering, Möllevången, Malmö, Segregation, Citytunneln. en_US
dc.description.abstract Title: The development of the neighborhood Möllevången - A survey about gentrification. Authors: Sebastian Malmborg & Max Berg Supervisor: Karin Staffansson Pauli Background: The term gentrification is a current topic that often is associated with negativity and segregation. The media often associates the area Möllevången as an area that is in an ongoing gentrificationprocess. Method: This survey is based on seven interviews addressed to the operators of Möllevången. Two surveys were designed targeting the residents and realtors. Conclusions: The authors consider that Möllevången is under an ongoing natural gentrificationprocess, and is therefore most likely to proceed. The good effects caused by a gentrification of Möllevången includes improved communications, increased local services, improvement of the businesstructure and increased local tax revenues. As a result of the gentrification the general standard increases and so will properties and apartments located in the area. The negative effects caused by gentrification of Möllevången leads to higher levels of segregation in the form of displacement mainly concerning the low income group populations and traders with low turnovers. This causes a high risk of the area´s culture to be disturbed, which makes the area unique and attractive. Key Words: Gentrification, Möllevången, Malmö, Segregation, Citytunneln en_US
dc.format.extent 69 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Gentrifiering sv_SE
dc.subject Möllevången sv_SE
dc.subject Malmö sv_SE
dc.subject Segregation sv_SE
dc.subject Citytunneln sv_SE
dc.title The development of the neighborhood Mollevången - A survey about gentrification en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Fastighetsföretagande
 Find Full text Files for download
Icon
Utvecklingen av ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics