Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare

DSpace Repository

Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gabard, Miguel
dc.date.accessioned 2014-06-11T09:27:37Z
dc.date.available 2014-06-11T09:27:37Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17262
dc.description Det här examensarbetet handlar om problematiken iarbetet med omdömen och framför allt i arbetet med den summativa och den formativa bedömningens -även kallade bedömning av lärande respektive bedömning för lärande– implementering under lärandeprocessen. Det handlar också om att de krav som sfi-lärarna och sfi-eleverna har på sig att uppfylla kunskapsmålen kan betraktas som grunden till problematiseringen. Syftet har varit att försöka belysa hur samspelet mellan dessa två bedömningsformer ser ut ur lärarnas och elevernas perspektiv i klassrummet genom att fokusera på hur de implementeras, används och uppfattas av både lärare och elever och hur det påverkar deras relation till varandra. Resultatet visar att det fortfarande finns att göra för att implementera ett samspel mellan båda bedömningsformerna och att det trots allt finns en viss medvetenhet om vart man är på väg att bedöma efter lärarnas agerande. Vidare verkar det vara relativt svårt att få eleverna att inse att det inte bara gäller att skriva det nationella provet och att det är en lärandeprocess.Det finns en viss brist på samsyn bland lärarna i frågan trots kollegiala satsningar på samförståelse. Litteraturen förstärker känslan av att arbetet med båda bedömningsformerna ger positiva effekter vilket arbetet delvis ger belägg för, åtminstone inom den aktuella skolan. Det går egentligen inte att dra generella slutsatser på grund av att undersökningen bara genomfördes i en skola och därför föreslås någon typ av vidare forskning i området med andra variabler och större antal informanter. en_US
dc.format.extent 57 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Svenska för invandrare en_US
dc.subject formativ bedömning en_US
dc.subject summativ bedömning en_US
dc.title Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics