vem är jag? Vad vill jag? studie om vägledning för barn i tidigare åldrar

DSpace Repository

vem är jag? Vad vill jag? studie om vägledning för barn i tidigare åldrar

Details

Files for download
Icon
Syftet med denna ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title vem är jag? Vad vill jag? studie om vägledning för barn i tidigare åldrar
Author Andersson, Eva-Marie ; Kalyun, Zekiye
Date 2014
English abstract
The purpose of this study is to examine how early guidance is conducted in the school. Our questions are about which kind of method is used in previous guidance in elementary school, and what resources and which kind of collaboration are required. Can previous guidance prevent compromises and limitations? For our investigation, we used a qualitative approach, where we have interviewed six guidance counselors from different schools. We also want to show that previous research provides support to begin the process of guiding for kids in the middle and high elementary school. Research has shown that children between 9-13 years are ready to take on abstract knowledge. It is sparse with previous research on child development in the early school years. In the material that we have found in previous research Supers model on children’s career development has been used. It is therefore relevant to analyze the empirical material with Super’s theory, with Gottfredson’s theory of limitations and compromises, and Parson’s model. And the result we found is that the children’s perspective widens at an earlier stage, so that they can more easily make aware decisions as far as possible to be reconciled with their dreams of future careers. The earlier children receive guidance, the sooner they can make good decisions, especially as we have seen and can show that the counselors are working with children’s self -awareness.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur tidig vägledning bedrivs i skolan. Våra frågeställningar handlar om vilken metod som används för tidigare vägledning i grundskolan, samt vilka resurser och vilken samverkan som krävs. Kan tidigare vägledning förebygga kompromisser och begränsningar för elever i grundskolan. För vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi har intervjuat sex studie- och yrkesvägledare från olika skolor. Forskningen har visat att barn mellan 9-13 år är redo att ta till sig abstrakta kunskaper. Det är sparsamt med tidigare forskning kring barns utveckling i de tidiga skolåren. I det material som vi har hittat i tidigare forskning har Supers model om barns karriärutveckling använts. Därför är det relevant att analysera det empiriska materialet med Supers teori och med Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser samt Parsons modell. Resultatet från undersökningen visar att informanterna arbetar med att vägleda eleverna till att öka sin självkännedom med tanken att de skall göra ett väl underbyggt val. I årskurs sex får eleverna göra ett collage om sig själv, där drömmar och framtid är obegränsade. Med denna arbetsmetod påbörjas processen med tidig vägledning hos eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject guidance counselors
elementary school-curriculum
interaction and early counseling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17268 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics