Jag gillar snacka

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag gillar snacka
Author Gersbo, Susanne
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att se om litteratursamtalet kan öka elevernas lust att läsa genom att samtala tillsammans om litteratur. I kursplanen för ämnet svenska (Lgr-11, 2011) står det att undervisningen ska stimulera elever till att läsa, samt att formulera egna åsikter och tankar. Vidare framhävs litteraturens roll i svenskundervisningen i Lgr-11 samt i forskning genomförd av Tengberg, Chambers, Gibbons, Thorson och Eriksson Barajas. Jag väljer att göra denna undersökning då jag tycker att boksamtalet verkar vara ett intressant arbetssätt och då det visat sig att svenska elever har sjunkande kunskaper i läsförståelse (PISA 2012). Det tillvägagångssätt som ligger till grund för undersökningen baseras på att elever fått i uppgift att läsa en bok. Därefter genomförs ett boksamtal tillsammans med en lärare och en grupp elever. Upplevelsen av detta boksamtal dokumenteras genom forskningsintervjuer med sex elever, där de redogör för vad de lärt sig samt om de efter samtalet har mer läslust än tidigare. I min undersökning kommer jag fram till att eleverna ”gillar att snacka”, d.v.s. de uppskattar boksamtalet som arbetssätt. De föredrar att samtala om litteratur till skillnad mot att bara skriva om den som de tidigare har gjort. Jag kommer även fram till att de elever som i vanliga fall inte läser känner att de har mer motivation att läsa böcker när de vet att de slipper skriva och istället får samtala om boken. De upplever att boksamtalet stimulerar till fortsatt läsning. Undersökningen har gett mig ett nytt arbetssätt som jag kommer att använda mig av i min framtida undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject grundskola
skönlitteratur
boksamtal
läslust
Handle http://hdl.handle.net/2043/17293 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics