Vad tycker eleverna? - en studie om bedömningens betydelse i skolans vardag

DSpace Repository

Vad tycker eleverna? - en studie om bedömningens betydelse i skolans vardag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad tycker eleverna? - en studie om bedömningens betydelse i skolans vardag
Author Berntsson, Pamela
Date 2014
Swedish abstract
Detta arbete är en undersökning som tar avstamp i summativ och formativ bedömning. Syftet med arbetet är att belysa elevernas syn på bedömning och på så sätt även belysa bedömningens betydelse i skolan. Kvalitativa intervjuer med fyra elever i nionde klass, samt en av deras lärare, ligger till grund för resultatet. Genom att analysera resultatet tillsammans med relevant litteratur så har jag kommit fram till att fördelarna med att använda formativ bedömning har nått ut till eleverna till viss del. I samband med bedömning så efterfrågar eleverna feedforward, personlig kompetens hos lärarna, elevexempel och kontinuitet för att lära sig men ser inte bedömningen som en del av utvecklingen utan som ett slutgiltigt betyg. Det krävs med andra ord ett medvetet och utvecklande arbete inom skolan för att få alla att förstå bedömningens betydelse för elevernas kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bedömning
betydelse
elevens syn
formativ bedömning
lärande
samband
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics