Mobbning i skolan / bullying in school

DSpace Repository

Mobbning i skolan / bullying in school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobbning i skolan / bullying in school
Author Blazevska, Elena ; Mustafa, Emira
Date 2014
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare och pedagoger arbetar för att motverka mobbning i skolan. Det empiriska materialet är insamlat på en F- 5 grundskola i en större kommun i södra Skåne. En grundskollärare och skolsköterskan på skolan intervjuades, de är både en del av trygghetsgruppen på skolan, en grupp som består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, lärare och fritidspedagoger. Innan intervjuerna observerade vi ett trygghetsmöte. Vår undersökning visade att personalen på vår skola arbetar med ett salutogent tänkande genom att lyfta det positiva i verksamheten och genom att inspirera eleverna till att agera med andras bästa för ögonen, det vill säga ett prosocialt beteende. Personlen på skolan har även genom en enkät tagit reda på vilka platser på skolan eleverna anser som riskfyllda och ökat pedagogtätheten på dessa platser. Personalen implementerar styrdokumenten i deras dagliga arbete, genom att arbeta med värdegrunden i alla ämnen. Syftet besvarades med hjälp av följande frågeställning: Hur arbetar lärare och pedagoger för att förebygga mobbning på skolor? Vad gör skolan för att involvera eleverna i arbetet mot mobbning? Hur används styrdokumenten i lärarnas och pedagogernas arbete? Hur utbildade är lärare och pedagoger i att kunna hantera och upptäcka mobbning? I vår undersökning har vi arbetat med begrepp som mobbning, salutogent tänkande, prosocialt beteende och lekvärdar. Nyckelord: mobbning, salutogent tänkande, prosocialt beteende.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject School- bullying-
Handle http://hdl.handle.net/2043/17317 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics