Den ekande värdegrunden

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Den ekande värdegrunden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den ekande värdegrunden
Author Ölund, Samuel
Date 2014
Swedish abstract
Läroplanen för gymnasieskolan 2011 uttrycker sex explicita demokratiska värden vilka skolan förväntas förmedla och fostra efter. Dessa värden är människans egenvärde, alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, och solidaritet mellan människor. Mot bakgrund av skolan som en medborgarfostrande institution undersöker jag i denna uppsats på vilka sätt dessa olika begrepp kan tolkas och definieras, och vidare hur vi moraliskt kan argumentera för dessa värden. Jag argumenterar att värdegrunden, som formulerad i läroplanen, saknar en tydlig filosofisk förankring och att den utifrån en filosofisk analys inte är koherent. Jag diskuterar vidare vad detta får för konsekvenser för de som verkar inom skolan och föreslår ett kritiskt och filosofiskt förhållningssätt till arbetet med värdegrunden. Ett förhållningssätt som även kan argumenteras för utifrån ett perspektiv på skolan som en del av postmoderniteten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Värdegrund
Läroplan
Gy11
Filosofi
Förhållningssätt
Demokrativärde
Handle http://hdl.handle.net/2043/17336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics